Drsný vzkaz Islámského státu! Zaútočili jsme na křižáky, imbecil Hollande, slavnosti perverzity...

Tak jak kruté byly útoky samotné, stejně tak kruté je prohlášení Daeš (nazývaného Islamský stát). Ve svém prohlášení nezapomněli vzpomenout Alláha, protože to je samozřejmě úplně to nejlepší, co může na zemi vůbec být.
Hashtagy článku: #Politika #Šokující #Video
zdroj: Idnes, Reuters
reklama
Rate this post

Nezapomněli podotknout, že Alláh je milosrdný - jestli tím myslí to, že obětí bylo ve velkých uvozovkách "jen" 200 a nebylo jich 500 - tak ano velmi milosrdný...

Dále citují verše z Koránu, napadají Paříž jako město perverze. Francouzského prezidenta Hollandeho nazývají imbecilem, Francii a Německo (hráli spolu v blízkosti explozí zrovna fotbalový zápas) označují jako křižácké země, koncert metálové skupiny Eagles od Death Metal dokonce nazývají slavností perverzity. Každý odstavec nese rys samozřejmosti opěvovat Alláha, jak to zase skvělě zařídil...

Přečtěte si nyní překlad celého prohlašení (zdrojem je server lidovky.cz), zda-li je překlad zcela správný nemůžeme potvrdit.

„Prohlášení k požehnanému útoku v Paříži proti křižácké Francii

 

Ve jménu Alláha, všemilosrdného, všeslitovného,

Alláh, Nejvyšší, řekl: a oni si myslili, že pevnosti jejich je proti Bohu ochrání. Však Bůh k nim přišel z místa, odkud se nenadáli, a vrhl v srdce jejich děs, takže zbořili domy své vlastníma rukama i rukama věřících. A vezměte si z toho poučení, vy, kdož nadáni jste prozíravostí! Súra 59, verš 2

 

V požehnaném útoku, jemuž napomohl Alláh, si skupina věřících vojáků Chalífátu, jemuž Alláh dopřál moc a vítězství, vzala za cíl hlavní město ohavnosti a perverze, to, jež v Evropě nese korouhev kříže, Paříž.

 

Skupina, která se rozvedla s životem vezdejším, vyrazila proti svému nepříteli, aby hledala smrt na Alláhově cestě, zabezpečila jeho náboženství, jeho Proroka a jeho spřízněnce, a ponížila jeho nepřítele. Byli oprávněni Alláhem, a tak je také vnímáme. Alláh jejich rukou dobýval a zasel do srdcí křižáků hrůzu na jejich vlastní zemi.

 

Osm bratří opásaných výbušninami a útočnými puškami zvolili za terč místa s rozmyslem vybraná tak, aby pronikli do samého srdce francouzské metropole, francouzský stadion ve chvíli zápasu dvou křižáckých zemí, Francie a Německa, jemuž asistoval francouzský imbecil François Hollande, bataclan, kde se stovky modloslužebníků shromáždily na slavnosti perverzity, stejně jako další cíle v desátém, jedenáctém a osmnáctém (pařížském) obvodu, a to naráz. Paříž se otřásla pod jejich nohama a její ulice se pro ně staly příliš těsné. Bilance útoků je nejméně 200 zabitých křižáků a ještě víc zraněných, chalozpěv a zásluhy náleží Alláhovi.

 

Alláh napomohl našim bratřím a dopřál jim to, v co doufali (mučednictví), odpálili své pásy z výbušnin mezi nevěřícími poté, co vyčerpali své náboje. Kéž je Alláh přijme mezi mučedníky a dovolí nám, abychom je následovali. A Francie a ti, kteří jdou v jejích stopách, nechť vědí, že zůstávají hlavními terči Islámského státu a že budou nadále větřit pach smrti, neboť se postavili do čela křižáků a troufli si urazit našeho Proroka, chvástali se bojem proti islámu ve Francii a údery proti muslimům na území Chalífátu svými letadly, které jim v zapáchajících ulicích Francie nebyly k žádnému užitku. Tento útok byl pouhým počátkem bouře a varováním těm, kteří se chtějí zamyslet a vzít si ponaučení.

 

Alláh je veliký.

 

Avšak moc náleží Bohu a poslu Jeho a věřícím, leč pokrytci to nevědí. Súra 63, verš 8.“

 

Nutno říci, že IS pouze jen splnil hrozby, které již deklaroval před nedávnem, na což se můžete podívat v následujícím videu...

Doufáme jen v to, že se již celá Evropa probudí ze své letargie a zavede příšlušná bezpečnostní opatření, zejména že bude nekompromisně chránit své vnější hranice a nikoho jen s mírným náznakem nebezpečí dovnitř nepustí.

Dle dostupných informací se v tomto útoku mělo jednat o Francouze (2. až 3. generace), dále byl ve skupině pravděpodobně Syřan a Egypťan.

Francie nyní doplácí na svou vstřícnou proimigrační politiku z let minulých, kde před desítkami let našli své obydlí migranti z bývalých koloniálních zemí jiné kultury, například z Alžírska. Teď se jim jejich synové, či vnuci "odvděčují"...

reklama
Pokračujte ve čtení.
Rate this post
Autorský
článekCo si o tom myslíte?
Diskuze
Doporučujeme
Doporučené k přečtení